Điều trị sớm nhiễm HIV có thể góp phần vào việc điều trị khỏi bệnh này
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 23/08/2016
Điều trị sớm nhiễm HIV (E ART) được xác định là bệnh nhân được bắt đầu điều trị ngay trong khỏang thời gian 03 tháng đầu tiên sau khi họ bị nhiễm virus này

TS. BS. Jintanat Ananworanich (thuộc chương trình nghiên cứu HIV của quân đội Mỹ) cho rằng, nếu được điều trị sớm như vgậy, thì có thể giúp bệnh nhân duy trì được các chức năng của hệ miễn dịch, làm giảm các viêm âm ỉ và làm hạn chế quy mô của các hầm chứa HIV. Từ đó có thể dẩn tới điều trị khỏi chức năng nhiễm HIV, nghĩa là bệnh nhân không còn phải dùng ARV nữa; họ cũng không làm lây truyền HIV sang người khác nữa và nhiễm HIV trong họ cũng không tiến triển được.

Đã có một số nghiên cứu, trong đó có một số lượng đáng kể người tham gia được chẩn đoán nhiễm HIV và được điều trị bằng ARV từ giai đoạn sớm của quá trình thử nghiệm có tên là VISCONTI, tiến hành trên 14 bệnh nhân nam và nữ, là những người được bắt đầu điều trị bằng ARV trong vòng 10 tuần kể từ khi nhiễm HIV và duy trì điều trị trung bình trong 3 năm, sau đó ngừng điều trị, nhưng vẫn tiếp tục có tái lượng virus ở mức không đo đếm được.