Dự toán ngân sách nhà nước năm 2004: Thu trên 154 ngàn tỷ đồng
Các Website khác - 22/01/2004
Bộ Tài Chính vừa ban hành quyết định số 67/QĐ-BTC ngày 7/1/2004 về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2004 trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 154.820 tỷ đồng và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2004 cho các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia là 5.552 tỷ đồng.

Trong đó, chi cho các chương trình như chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm 752 tỷ đồng, giáo dục và đào tạo 1.250 tỷ đồng, văn hóa 230 tỷ đồng, phòng chống một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS 575 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 266 tỷ đồng, dân số và kế hoạch hóa gia đình 418 tỷ đồng, chương trình 135 là 1.561 tỷ đồng và dự án trồng mới 5 triệu Ha rừng 500 tỷ đồng.

Trọng Hà