Hà Tĩnh: Tăng cường độ bao phủ các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chất lượng
Báo Tiếng chuông - 06/06/2016
Dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), được triển khai tại 16 tỉnh biên giới trong cả nước và do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Hà Tĩnh là 1 trong 16 đơn vị được Dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng chọn hỗ trợ.

 

Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện năng lực quản lý chương trình phòng, chống HIV tại cấp trung ương, tỉnh và huyện; bảo đảm hệ thống cung cấp dịch vụ các tỉnh mà dự án đầu tư và mở rộng nhằm tăng độ bao phủ các dịch vụ có chất lượng; tăng cường năng lực hệ thống y tế tuyến xã, phường; đẩy mạnh hợp tác khu vực giữa các nước có chung đường biên giới trong phòng lây nhiễm HIV.

Tại Hà Tĩnh, có 5 huyện được hưởng lợi từ dự án, gồm: Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Sơn, Can Lộc và Thạch Hà, với các nội dung chủ yếu là cung cấp trang thiết bị, phương tiện đi lại và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Các nhóm đối tượng được thụ hưởng là đối tượng nguy cơ cao về lây nhiễm HIV; nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo; nhân viên y tế thôn bản; hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh, huyện, xã.

Trong năm 2015, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai các hoạt động: Cải thiện, nâng cao năng lực quản lý chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh và 05 huyện triển khai dự án; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác theo dõi giám sát, đánh giá hoạt động của chương trình phòng, chống HIV/AIDS; cập nhật các kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV, điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS cho cán bộ tại các cơ sở y tế tư nhân.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai các đợt giám sát hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật tại tuyến huyện và tuyến xã theo kế hoạch; hỗ trợ lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và đào tạo cho 250 y tế thôn bản kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh sẽ chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, huyện thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn và đào tạo thạc sỹ.

Đồng thời, tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của tuyến tỉnh cho tuyến huyện và xã; cung cấp trang thiết bị xét nghiệm cho các đơn vị tuyến tỉnh, huyện nhằm tăng cường độ bao phủ các dịch vụ có chất lượng tại các tỉnh dự án; tiếp tục tăng cường năng lực cho hệ thống y tế xã phường, y tế tư nhân triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, dự án sẽ cung cấp các vật dụng và tài liệu truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho nhân viên y tế thôn bản; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong phòng lây nhiễm HIV qua khu vực biên giới ...

Dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng sẽ kết thúc tại Hà Tĩnh vào năm 2017.