Mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai
An ninh Thủ đô - 02/06/2016
Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, nhân Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con, từ ngày 1/6-30/6.
Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa

 

Tháng cao điểm hướng tới mục tiêu huy động sự tham gia của các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, xã hội và người dân tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đặc biệt, nâng cao nhận thức của người dân nói chung, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai nói riêng về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Trong tháng cao điểm, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, 100% các cơ quan truyền thông của cấp thành phố, quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn đều có tin, bài tuyên truyền về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Bên cạnh đó, phấn đấu 80% số phụ nữ từ 15-49 tuổi được tiếp cận với các thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong tháng cao điểm truyền thông phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Đối với dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu 80% phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố được tư vấn xét nghiệm HIV nhằm phát hiện sớm phụ nữ mang thai nhiễm HIV; 100% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được quản lý, chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 100% số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được chuyển gửi, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, tư vấn và xét nghiệm ngay từ lần đầu khi phụ nữ mang thai đến khám thai tại các cơ sở y tế; mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại tuyến xã; tăng cường hình thức xét nghiệm lưu động tại nơi có tình hình dịch cao, phụ nữ mang thai khó tiếp cận với y tế…