Hải Dương kiểm tra ma túy 2.000 lái xe
Báo Tiếng chuông - 28/04/2016
Ban ATGT tỉnh Hải Dương vừa công bố kế hoạch tổ chức khám sức khỏe và kiểm tra việc lái xe sử dụng chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016. Theo đó, trong tháng 5, Ban ATGT tỉnh sẽ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh); Phòng Quản lý vận tải và Đăng kiểm kỹ thuật (Sở GTVT); Hiệp hội Vận tải ôtô thực hiện khám sức khỏe và kiểm tra việc lái xe sử dụng chất ma túy cho các lái xe đang làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh.

 

Dự kiến, khoảng 2.000 lái xe thực hiện việc kiểm tra này tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với kinh phí khám sức khỏe do doanh nghiệp chi trả, kinh phí kiểm tra ma túy do Ban ATGT tỉnh chi trả từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT.

Đây là năm thứ 3 Hải Dương thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và việc sử dụng chất ma túy đối với lái xe trên địa bàn.

Năm 2015, Ban ATGT tỉnh tổ chức khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng chất ma túy cho gần 1.800 lái xe trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã phát hiện 37 lái xe dương tính với chất ma túy và Ban ATGT tỉnh đã ra thông báo để Sở GTVT và Hiệp hội Vận tải tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với các trường hợp này.

Được biết, hàng năm, Ban ATGT tỉnh Hải Dương đều có chỉ đạo Hiệp hội Vận tải tỉnh tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định. Việc khám sức khỏe cho lái xe phải dưới sự giám sát, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.