Hậu Giang: Gần 3 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 20/07/2016
Trong số tổng kinh phí ước tính trên, bao gồm: nguồn ngân sách Trung ương hơn 1,1 tỷ đồng, tương đương với ngân sách địa phương (nguồn sự nghiệp y tế), riêng nguồn bảo hiểm y tế là 650 triệu đồng, còn nguồn xã hội hóa là 108 triệu đồng.

Kinh phí này tương đương với tổng kinh phí ước tính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.

Theo như kế hoạch của tỉnh, dự kiến tổng kinh phí cho các hoạt động tiến tới hoàn thành mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, dự kiến sẽ tập trung vào 4 chỉ tiêu chính và 4 dự án bao gồm: dự án thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; dự án giám sát dịch HIV/AIDS, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS.

Ngoài Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch trên.