Hơn 0,5% mẫu máu bán nhiễm HIV
Các Website khác - 25/03/2004

Đó là kết quả thu được thông qua xét nghiệm sàng lọc toàn bộ 46.614 đơn vị máu tại Trung tâm Truyền máu và Huyết học TP HCM tính đến cuối tháng 2. Việc xét nghiệm 100% các mẫu máu nhằm mục đích đảm bảo an toàn trong điều trị cho người bệnh. Sau khi xét nghiệm, trung tâm đã loại bỏ 242 đơn vị máu. Để góp phần gia tăng lượng máu đảm bảo cho cấp cứu y tế, trung tâm đã tổ chức 2 lớp tập huấn về an toàn trong truyền máu cho 49 cán bộ thuộc 29/43 cơ sở y tế trên địa bàn TP HCM.

Lao Động, 15/3.