Mở rộng tư vấn, tiếp cận, giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng
Báo Tiếng chuông - 16/02/2017
Trong năm 2017, Trung tâm Quản lý sau cai nghiện số 1 Hà Nội tiếp tục mở rộng các địa bàn tư vấn, tập trung các địa bàn ở gần Trung tâm để thu hút khách hàng vào điều trị …

Thực hiện Quyết định 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác cai nghiện, Trung tâm Quản lý sau cai nghiện số 1 Hà Nội thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị nghiện bao gồm điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện bắt buộc tại Trung tâm. Tăng dần điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, giảm dần điều trị nghiện bắt buộc tại các Trung tâm với lộ trình phù hợp. Tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị nghiện thích hợp tại cộng đồng, Trung tâm đã chủ động thành lập Tổ tư vấn, tiếp cận cộng đồng với 12 thành viên để triển khai công tác tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại các địa bàn.

 

Học viên cai nghiện tại một Trung tâm. Ảnh internet

 

Theo Tổ tư vấn, công tác tư vấn, tiếp cận tại cộng đồng cho khách hàng tập trung vào các nội dung: Tư vấn, giới thiệu điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện; tư vấn giới thiệu học nghề, việc làm; tư vấn điều trị bệnh cơ hội và điều trị thay thế bằng Methadone; tư vấn hỗ trợ người sau cai nghiện tại cộng đồng các kỹ năng phòng chống tái nghiện, các biện pháp phòng ngừa tái nghiện…

Năm 2016, Tổ tư vấn đã thực hiện và tổ chức được 43 buổi tư vấn trực tiếp cho 221 khách hàng tại 23 xã phường thị trấn của 3 huyện; tổ chức 1 hội nghị điểm tại địa phương cho 80 khách hàng. Các thành viên trong Tổ tư vấn tiếp cận cộng đồng đã đưa hơn 30 khách hàng vào Trung tâm cai nghiện với tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Bước đầu đáp ứng được các nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ cho khách hàng khi muốn vào cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm.

Trong năm 2017, Trung tâm tiếp tục mở rộng các địa bàn tư vấn, tập trung các địa bàn ở gần Trung tâm để thu hút khách hàng vào điều trị; tổ chức các hội nghị tại các địa phương và Trung tâm về công tác cai nghiện ma túy, phân công trực tiếp cho cán bộ phụ trách từng quận/huyện để triển khai công tác tư vấn, tiếp cận cộng đồng; trực tiếp đưa cán bộ tư vấn về địa bàn để hướng dẫn các thủ tục liên quan cai nghiện ma túy tự nguyện cho khách hàng…Đặc biệt, giao chỉ tiêu cho Tổ tư vấn tiếp cận cộng đồng trong năm 2017 sẽ đưa khoảng 50 khách hàng vào Trung tâm cai nghiện với tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

Từ kết quả và thông tin thu thập được từ công tác tư vấn, tiếp cận tại cộng đồng, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới mô hình cai nghiện tự nguyện, thực hiện tốt các chế độ chính sách, quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần cho học viên để thu hút ngày càng nhiều thân nhân và khách hàng khi họ có nhu cầu đưa người nghiện ma túy vào cai tự nguyện trong thời gian tới.