* Mục tiêu phòng chống HIV/AIDS ở nước ta đến năm 2010
Các Website khác - 12/07/2004

Mục tiêu chung của chúng ta là khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010. Mục tiêu cụ thể là: Nâng cao sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS với chỉ tiêu là 100% các đơn vị, địa phương trên cả nước đưa hoạt động phòng chống HIV/AIDS trở thành mục tiêu ưu tiên.

Mục tiêu chung của chúng ta là khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010.

Mục tiêu cụ thể là: Nâng cao sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS với chỉ tiêu là 100% các đơn vị, địa phương trên cả nước đưa hoạt động phòng chống HIV/AIDS trở thành mục tiêu ưu tiên.

Nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS với chỉ tiêu 100% nhân dân ở các khu vực thành thị và 80% ở khu vực nông thôn miền núi hiểu biết đúng cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Khống chế lây nhiễm HIV từ nhóm nguy cơ cao ra cộng đồng thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp can thiệp phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% đối tượng có nguy cơ cao sử dụng bao cao su an toàn trong quan hệ tình dục. Đảm bảo người mắc HIV/AIDS được chăm sóc và điều trị thích hợp.

Cụ thể là 90% người lớn nhiễm HIV/AIDS, 100% trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV được quản lý, điều trị bằng các thuốc đặc hiệu. Hoàn thiện hệ thống quản lý theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS.

100% tỉnh, thành phố có khả năng tự đánh giá, tự dự báo về diễn tiến dịch HIV/AIDS trên địa bàn của mình. Ngăn chặn lây nhiễm HIV qua các dịch vụ y tế. Đảm bảo 100% cơ sở y tế thực hiện đúng qui định về vô khuẩn, sàng lọc máu, sát trùng phòng chống lây nhiễm HIV.