1/3 số MSM đồng nhiễm HIV/HCV có HCV trong tinh dịch
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 24/06/2016
Tháng vừa qua, tại Diễn đàn mở về các bệnh nhiễm trùng, nhóm các nhà khoa học Mỹ đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy, virus gây viêm gan C (HCV) có trong tinh dịch 1/3 số người MSM (nam có quan hệ tình dục với nam) đồng nhiễm HIV/HCV với lượng HCV đủ làm lây truyền sang người khác

Các tác giả của nghiên cứu này lưu ý rằng, sự lây truyền HCV xảy ra qua "con đường ngoài một" - đó là đường tiêm chích, dùng chung dụng cụ y tế bẩn hoặc truyền máu, nhưng một khi đã nhân lên và tỏa ra, HCV có thể lây truyền nếu tinh dịch được xuất vào trực tràng.

Nghiên cứu nói trên được tiến hành trên 33 người MSM đồng thời nhiễm HIV/HCV, trong đó 2/3 (64%) mới nhiễm HIV trong thời gian gần đây (dưới 6 tháng).

Kết quả, họ đã phát hiện HCV trong 16 mẫu trong tổng số 59 mẫu tinh dịch lấy từ những người này.