Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 09/11/2016
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) phát động trong cả nước Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2016.
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2016. Ảnh minh họa

 

Năm 2016, UBQG tiếp tục thực hiện chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Chủ đề này, nhằm thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp Quốc ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Cụ thể, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp.

Tháng hành động hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

UBQG đề nghị Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Kết thúc Tháng hành động, Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS, số 135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20/12/2016 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chủ tịch UBQG.