Số ca HIV tăng mạnh ở ấn độ
Các Website khác - 25/03/2004

Nhiễm HIV ở ấn Độ đã tăng mạnh, ước tính 3,82 - 4,58 triệu người có HIV dương tính. Số người nhiễm HIV năm 2002 tăng 0,61 triệu so với năm 2001, tăng cao hơn so với những năm trước (1998-1999 tăng 0,21 triệu, 1999-2000 tăng 0,18 triệu và 2000 - 2001 tăng 0,11 triệu). Một khảo sát mới đây cho thấy ấn Độ vẫn tiếp tục nằm trong số những nước có tỷ lệ nhiễm HIV thấp. Tỷ lệ nhiễm HIV nói chung dưới 1%. Lây nhiễm HIV qua truyền máu và các sản phẩm máu giảm từ 6,07% (1999) xuống còn 2,99% (2002). Lây nhiễm HIV trong đối tượng tiêm chích ma tuý cũng giảm từ 5,29% (1999) xuống còn 2,87% (2002). Trong khi đó, lây nhiễm HIV từ mẹ sang con lại tăng từ 0,33% (1999) lên 2,61 % (2002). Tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ khám thai lên tới hơn 1% ở các bang như Andhra Pradéh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Manipur và Nagaland, là dấu hiệu cảnh báo sự lây lan HIV trong cộng đồng.

Minh Hưng