Tăng cường phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới
Báo Tiếng chuông - 07/10/2016
Ngày 6/10, tại Thanh Hóa, Ban Quản lý Dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (ADB) tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Sơn La và Ban Quản lý dự án ADB tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội nghị Phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình dịch HIV/AIDS, các yếu tố nguy cơ và kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS của 3 tỉnh. Nét nổi bật trong thực hiện Dự án ADB của 3 tỉnh là đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên tiếp cận cộng đồng...về phòng, chống HIV/AIDS, tổ chức giám sát kỹ thuật, cấp trang thiết bị cho các đơn vị thụ hưởng dự án, thực hiện các mô hình thí điểm phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới Việt-Lào, góp phần làm chuyển biến đáng kể về nhận thức và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, phức tạp, bất đồng về ngôn ngữ, đội ngũ nhân lực mỏng và năng lực còn hạn chế, người nghiện chích ma túy vẫn có xu hướng gia tăng, số người nhiễm HIV còn tiềm ấn trong cộng đồng khá cao.

Tính đến ngày 30/6/2016, tại Thanh Hóa, lũy tích số người nhiễm HIV là 7.274 người, trong đó số người nhiễm HIV còn sống và được quản lý là 4.201 người, số người tử vong do AIDS là 1.938 người. Dịch HIV/AIDS có xu hướng giảm ở ca nhiễm mới và các ca tử vong do AIDS, các ca nhiễm tập trung ở nhóm tuổi 20-39, chiếm trên 80%, tập trung ở nhóm nguy cơ như người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin về tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS, kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới giữa 3 tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Hủa Phăn (Lào).

Các đại biểu cũng đã thống nhất, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới.

Để tăng cường công tác phối hợp, 3 tỉnh đã thống nhất ký kết Biên bản làm việc về hợp tác phòng, chống HIVAIDS khu vực biên giới giữa 3 tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Nội dung Biên bản nhấn mạnh việc đẩy mạnh sự hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, góp phần  làm giảm lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và cộng đồng dân cư; tăng cường cơ chế phối hợp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào (Thanh Hóa - Sơn La - Hủa Phăn) để đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.