Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV ở vùng Tây Bắc dưới 0,3% vào năm 2020
Báo Tiếng chuông - 27/09/2016
Đây là một trong những mục tiêu trong chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế vừa được ký kết tại Bộ Y tế. Tham dự Lễ ký kết có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng lãnh đạo các vụ, cục thuộc hai đơn vị.

 

 

Ông Hầu A Lềnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết chương trình phối hợp công tác

 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hầu A Lềnh cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

Đồng thời, xây dựng chính sách đào tạo, tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế vùng Tây Bắc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao chất lượng chương trình phối hợp và đề nghị việc phối hợp cần tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hai bên.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị, việc phối hợp cần chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ bảo đảm yêu cầu, chất lượng và tiến độ công việc, bảo đảm cung cấp và bảo mật thông tin theo quy định; phát huy vai trò trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan. 
 
Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm củng cố, hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng y tế cơ sở; phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vùng Tây Bắc là 75% vào năm 2020; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 80% vào năm 2020; cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng đến tất cả các cơ sở y tế tuyến huyện. Đặc biệt, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm y tế khu vực chất lượng cao tại Phú Thọ, Lào Cai đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và thụ hưởng các dịch vụ tiên tiến cho nhân dân; tiếp tục tăng cường giữ gìn, kế thừa và phát triển việc khám, chữa bệnh bằng đông y và sử dụng các loại cây thuốc nam trên địa bàn vùng Tây Bắc; đến năm 2020, vùng Tây Bắc cơ bản đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng nhân lực y tế, đáp ứng phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. 
 
Phát triển trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm vùng tại tỉnh Lạng Sơn; từng bước thực hiện và hoàn thiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh theo Quy hoạch Phát triển hệ thống y tế Việt Nam; thống nhất thực hiện mô hình trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng...