Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học
Báo Tiếng chuông - 30/09/2016
Trong những năm qua, công tác phòng chống ma túy trong trường học, đặc biệt là tại các trường học đóng trên địa bàn các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy, đã có chuyển biến tích cực, đảm bảo kiềm chế sự xâm nhập của tệ nạn ma túy vào môi trường giáo dục.

Ảnh minh hoạ

 

Theo Bộ GD&ĐT, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy đã được quan tâm, triển khai đồng bộ ở các cấp học, trình độ đào tạo, đa dạng về hình thức thông tin, tuyên truyền và trở thành phong trào thường xuyên, liên tục ở hầu hết các địa phương, đơn vị.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT và hệ thống các trường học tổ chức các hoạt động thi sáng tác ca khúc về đề tài phòng, chống ma túy; thi văn nghệ với chủ đề phòng, chống tệ nạn ma túy; cắm trại, lồng ghép hoạt động phòng, chống ma tuý với các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo được sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời, chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào các chương trình học tập, sinh hoạt chính khoá, ngoại khóa với sự tham gia tích cực của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. Các hoạt động này đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự phát triển của tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên toàn ngành.

Để phục vụ công tác giáo dục phòng, chống ma túy, ngành Giáo dục đã biên tập các tài liệu tích hợp vào chương trình giáo dục ở phổ thông và trong các trường đào tạo. Trong 3 năm qua (2012-2015), ngành đã biên soạn, nhân bản 37.000 cuốn sách, 80.000 tờ rơi, 8.400 bản phim hướng dẫn công tác giáo dục phòng, chống ma túy và cấp phát đến các cơ sở giáo dục để tham khảo, vận dụng theo chương trình hàng năm của Bộ; thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cốt cán tại 11 Sở GD&ĐT thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy cho hơn 2500 cán bộ, giáo viên. Từ những cán bộ, giáo viên cốt cán này, nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy sẽ được triển khai đến các cán bộ, giáo viên trong hệ thống các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, 10 câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống ma túy tại 5 tỉnh vùng Tây Bắc, 8 câu lạc bộ tại các tỉnh Bắc miền Trung và 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và Hải Phòng đã được thành lập. Các câu lạc bộ được thành lập bước đầu đã hoạt động hiệu quả, không những là hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền phòng chống ma túy trong nhà trường mà còn tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy trong cộng đồng dân cư nơi trường đóng.

Hằng năm, công tác phòng, chống ma túy được đưa vào tiêu chí đánh giá, khen thưởng đối với các sở GD&ĐT, các trường đào tạo. Nội dung công tác phòng, chống ma túy được cụ thể hóa thành các tiêu chí để các sở, trường tự kiểm tra, kiểm tra chéo và đề xuất giải pháp, đề nghị khen thưởng định kỳ. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra ở một số khu vực; tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012-2015 trong trường học đối với khu vực Tây Bắc và khu vực Bắc miền Trung. Qua kiểm tra, đánh giá, công tác phòng, chống ma túy trong trường học luôn được đánh giá tốt và có nhiều tiến bộ, số lượng HSSV vi phạm tệ nạn ma túy giảm nhiều.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn ma tuý vẫn đang diễn biến phức tạp, luôn có xu hướng tăng về mức độ và số lượng vụ vi phạm. Theo Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), kết quả đạt được trong công tác phòng chống ma tuý trường học trong những năm vừa qua là rất quan trọng nhưng chưa thực sự mang tính bền vững bởi hiện nay vẫn còn rất nhiều những yếu tố nguy cơ tệ nạn ma tuý tấn công vào trường học, là những nguyên nhân khách quan gây khó khăn trực tiếp đến công tác phòng chống ma tuý của các nhà trường. Ở một số nhà trường việc quản lí, tổ chức phòng chống ma tuý trong trường học chưa được đầu tư chiều sâu. Bộ máy kiêm nhiệm chưa đủ mạnh để duy trì cập nhật, xử lý các nguồn thông tin trong học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên liên quan đến ma tuý. Chưa phát huy tốt vai trò chủ động của học sinh, sinh viên tham gia phòng chống ma tuý trong trường học và cộng đồng...

Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục, nhà trường cần xác định đúng đắn nhận thức về công tác phòng chống ma tuý trong nhà trường có tác dụng không chỉ ngăn chặn tệ nạn ma túy mà đây chính là công tác giáo dục văn hóa, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống,  góp phần giáo dục khả năng tự bảo vệ và xây dựng phẩm chất, nhân cách của học sinh, sinh viên. Do vậy, công tác phòng chống ma túy trong trường học phải luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức để công tác giáo dục, tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên, phòng chống tệ nạn ma tuý. Cần đặt công tác phòng chống ma tuý trong trường học là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học nhằm tăng cường các nguồn lực, xây dựng mô hình, giải quyết các vấn đề bức xúc ở một số địa phương, đặc biệt là các nhà trường nằm trong khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý.