Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng 6,7%
Báo Tiếng chuông - 25/02/2017
Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 2 tháng đầu năm 2017 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho 22,8 triệu lượt người, tăng 1,5 triệu lượt người (6,7%) so với cùng kỳ năm 2016.

Thanh toán qua BHYT là 76,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 82% dân số-Ảnh minh họa

 

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ước tính đến ngày 28/2/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,2 triệu người; BHXH tự nguyện là 225 nghìn người; BHYT là 76,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 82% dân số.

Về số thu BHXH, BHYT, trong hai tháng đầu năm 2017, toàn ngành thu 33.371 tỷ đồng, đạt 11,8% so với dự kiến kế hoạch, tăng 7.539 tỷ đồng (28%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 22.992 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện là 130 tỷ đồng; thu BHTN là 1.830 tỷ đồng; thu BHYT là 8.419 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, toàn ngành giải quyết chế độ BHXH cho 1,09 triệu lượt người, tăng 50 nghìn lượt người (5%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, 26,4 nghìn người hưởng BHXH hàng tháng; 82,5 nghìn lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 974,3 nghìn lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Báo cáo cũng cho biết, trong 2 tháng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 22,8 triệu lượt người, tăng 1,5 triệu lượt người (6,7%) so với cùng kỳ năm 2016. Phối hợp giải quyết cho 155,3 nghìn lượt người hưởng chế độ BHTN tăng 4,7% so với cùng kỳ 2016.

Về chi trả chế độ BHXH, BHYT, số chi BHXH, BHYT toàn ngành ước đến 28/02/2017 là 44 nghìn tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 9,1 nghìn tỷ đồng, chi từ Quỹ BHXH bắt buộc 23,8 nghìn tỷ đồng, chi BHTN là 598,2 tỷ đồng và chi từ Quỹ BHYT 10,6 nghìn tỷ đồng.