Thiếu trầm trọng kinh phí phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 08/04/2004

Năm 2004, Việt Nam cần 32 triệu USD cho việc phòng chống HIV/AIDS, trong khi nguồn lực hiện có (cả nguồn vay nước ngoài) là 17,3 triệu USD. Trong đó, số tiền dành mua thuốc điều trị đặc hiệu kháng virus chỉ đáp ứng gần 1/4 nhu cầu.

Ông Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, cho biết như vậy sáng nay trong Hội nghị Các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực y tế.

Theo ông Huấn, trong năm nay, chương trình phòng chống AIDS cần 48 tỷ đồng để mua thuốc đặc hiệu kháng virus (ARV) nhưng kinh phí đáp ứng chỉ đạt 10,4 tỷ. Trong những năm sau đó, nhu cầu đầu tư cho thuốc tăng mỗi năm gần 30 tỷ đồng, trong khi kinh phí đáp ứng dự kiến vẫn giữ mức cũ. Với đà này, đến năm 2007, số tiền còn thiếu sẽ chiếm hơn 90%. Trong công tác chăm sóc bệnh nhân và giáo dục truyền thông, tình trạng thiếu kinh phí cũng rất trầm trọng.

Từ trước tới nay, chương trình phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam vẫn có sự hỗ trợ rất lớn từ các tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Kiểm soát và Phòng chống AIDS, các nhà tài trợ chủ yếu chỉ chi tiền vào lĩnh vực mà họ quan tâm (như hoạch định chính sách, giáo dục truyền thông...). Còn các lĩnh vực như điều trị và giám sát HIV/AIDS, phòng chống bệnh lây qua đường tình dục, nâng cấp trang thiết bị, nhân rộng các mô hình phòng chống AIDS... thường ít được hỗ trợ. Các cơ quan tiếp nhận viện trợ không thể chủ động được nguồn lực và nội dung dự án.

Tiến sĩ Long cũng nhận xét, hiệu quả của các dự án thường không cao, các hoạt động của nó cũng chấm dứt khi dự án kết thúc do không đủ nguồn lực và cơ chế để duy trì. Diện bao phủ của phần lớn các dự án đều hạn chế.

Các mục tiêu của chương trình phòng chống AIDS từ nay đến 2010:

- Khống chế tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3% vào năm 2010 (hiện nay, tỷ lệ này là 0,25%).

- Nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh: 100% dân thành thị và 80% dân nông thôn, miền núi hiểu đúng và biết cách dự phòng bệnh.

- Tăng tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị:: 90% người lớn, 100% bà mẹ mang thai và 100% trẻ em nhiễm bệnh được quản lý, điều trị và chăm sóc thích hợp.

- Mỗi năm tăng 10% bệnh nhân AIDS được tiếp cận với thuốc ARV và đến 2010, khoảng 70% số bệnh nhân được tiếp cận thuốc.

- Ít nhất 50% số cơ sở điều trị HIV/AIDS được cung cấp đủ các phương tiện chẩn đoán và điều trị hiện đại.

Thanh Nhàn