Tìm hiểu thực trạng và khả năng đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ tại một số xã huyện Thanh Miện tỉnh Hải dương
Các Website khác - 25/03/2004

Điều tra nghiên cứu được tiến hành tại 1536 hộ gia đình trong 4 xã của huyện Thanh Miện, Hải Dương nhằm đánh giá khái quát hoạt động truyền thông - giáo dục sức khoẻ hiện nay và phân tích nhu cầu và khả năng thực hiện các hoạt động can thiệp giáo dục sức khoẻ dựa trên ý kiến cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: hiện nay các gia đình có phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu là tivi: 75%, đài: 47,5%, tỷ lệ các gia đình có báo rất ít, chỉ 2,7%. Các nguồn thông tin về sức khoẻ người dân tiếp nhận được nhiều nhất là từ hệ thống loa truyền thanh địa phương, tiếp đến là từ cán bộ y tế, từ tivi. Đa số ý kiến người dân cho là đài truyền thanh của địa phương là nguồn cung cấp thông tin sức khoẻ nhiều nhất và đáng quan tâm nhất. Các thông tin sức khoẻ chủ yếu người dân tiếp nhận được là về dinh dưỡng trẻ em, phòng HIV/ AIDS, dân số kế hoạch hoá gia đình, bệnh mắt và một số bệnh khác. Có 51,7% người dân hài lòng với các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ hiện tại. Ngoài ngành y tế thì hội phụ nữ được coi là tổ chức tham gia tích cực nhất trong hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ. Trong tình hình hiện nay có 94,5% người dân cho là có thể đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ hơn nữa. Có 79% người dân sẵn sàng tham gia vào hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ. Người dân cũng nêu ra các nội dung cần truyền thông giáo dục sức khoẻ, trong đó có 3 vấn đề ưu tiên nhất là: vệ sinh môi trường, 3 công trình vệ sinh, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống suy dinh dưỡng. Dân cũng nêu ra một số hình thức truyền thông giáo dục sức khoẻ mà họ quan tâm và cho là có hiệu quả.

Nguyễn Văn Hiến, Ngô Toàn Định, Nguyễn Duy Luật.