Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam
Các Website khác - 25/03/2004

Người nhiễm HIV đầu tiên ở Việt nam được phát hiện vào tháng 12/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo của Uỷ ban phòng chống AIDS Việt Nam, tính đến ngày 31/5/2002 tại Việt Nam có khoảng 475.020 trường hợp nhiễm HIV trong đó chuyển sang AIDS là 6900 và đã có 3800 trường hợp tử vong vì AIDS. Tuy nhiên số liệu người nhiễm HIV/AIDS chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình HIV/AIDS ở Việt Nam. Theo ước tính của tiểu ban giám sát HIV/AIDS, nếu vẫn trên đà phát triển theo tốc độ như hiện nay thì cho đến năm 2010, Việt Nam sẽ có khoảng 1.200.000 đến 1.500. 000 người nhiễm HIV. Tốc độ lây truyền qua đường tình dục và tỷ lệ phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV/AIDS sẽ tăng lên rất nhiều.