Triển khai hai dự án lớn về phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 13/04/2004

(SGGP).- Trong hai ngày 12 và 13-4, tại TPHCM, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện hai dự án về phòng chống HIV/AIDS ở VN. Đó là: Dự án “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng” thực hiện tại 20 tỉnh, thành trong cả nước. Dự án do Quỹ Toàn cầu về phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ từ nay đến 2007 với kinh phí 7,5 triệu USD cho 2 năm đầu và khoảng 4,5 triệu USD cho 2 năm sau. Dự án thứ hai là “Phòng lây nhiễm HIV ở VN” do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ (trên 25 triệu USD), thực hiện từ nay đến 2008 tại 21 tỉnh thành trong cả nước, nhằm góp phần hạn chế và ngăn chặn sự lan tràn của đại dịch HIV/AIDS, duy trì tỷ lệ nhiễm trong dân cư trưởng thành ở mức dưới 1% vào năm 2006.