Trung tâm y tế quận huyện không được kết luận HIV dương tính
Các Website khác - 25/03/2004

Trung tâm y tế quận huyện không được kết luận HIV dương tính

Đó là chỉ thị mới của Bộ Y tế đối với các đơn vị trực thuộc về việc xét nghiệm HIV. Theo đó, đối với các trường hợp nghi ngờ HIV dương tính, các cơ sở phải gửi mẫu máu đến nơi có đủ điều kiện khẳng định. Sở y tế hoặc trung tâm y tế dự phòng, được sở uỷ quyền, thông báo cho người bị nhiễm, gia đình họ và cán bộ ở địa phương sau khi đã làm tốt công tác tư vấn.

Việc xét nghiệm sàng lọc HIV phải được thực hiện bằng các sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Lao Động, 7/4