Xác định người bị phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp
Các Website khác - 05/04/2005

Lần đầu tiên có quy định cụ thể về hướng dẫn điều kiện xác định người bị phơi nhiễm HIV hoặc nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 03/2005/TT -BYT. Các đối tượng được áp dụng là: Cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế dân y và lực lượng vũ trang, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân làm việc tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc trong khi thi hành công vụ; cán bộ công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội, học sinh thực tập, người có hợp đồng lao động tại các cơ sở y tế do Nhà nước quản lý... Thông tư này cũng quy định, chỉ các phòng xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính đã được Bộ Y tế công nhận mới được xét nghiệm khẳng định HIV dương tính. Tiếp theo thông tư này, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư quy định về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. P.A