Một cuốn sách tâm huyết
Các Website khác - 16/09/2005

Nhà báo lão thành Phan Quang vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn Nghề báo nghiệp văn (*) tập hợp những bài viết và phát biểu của ông chủ yếu trong thời gian hai năm lại đây.

Qua hơn 400 trang sách, tác giả lần lượt đề cập các vấn đề cốt lõi mang tính thời sự của báo chí trong nước và nước ngoài. Với lối hành văn trong sáng, lập luận chặt chẽ, ông kiến giải nhiều vấn đề: Cội nguồn và cống hiến của báo chí cách mạng Việt Nam; những điều tâm niệm về di sản báo chí Hồ Chí Minh; báo chí và sự lãnh đạo của Đảng; thông tin đại chúng và văn hóa dân tộc; mấy vấn đề đặt ra cho báo chí Việt Nam bước đầu hội nhập; đạo đức người làm báo; tính nhân văn trong truyền hình... cho đến những chủ đề mang tính thời sự nóng hổi không riêng của Việt Nam, như: báo chí, tự do và dân chủ; tự do báo chí - thực chất và huyền thoại; báo chí Mỹ và quan hệ Mỹ - Việt; hưởng thụ thông tin ngày mai, v.v...

Tiểu luận của Phan Quang thiên về chính diện. Tuy nhiên khi cần vạch trần sự dối trá, xuyên tạc của đối phương, ngòi bút ông sắc bén lạ thường. Có những bài vẻn vẹn sáu, bảy trăm từ mà đầy ắp tư liệu, sắc như những nhát dao.

---------

(*) Nghề báo nghiệp văn, những vấn đề thời sự báo chí trong nước và nước ngoài, NXB Thông tấn 2005.

Hoàng Yên