3 triệu euro cho môi trường đồng bằng sông Cửu Long
Các Website khác - 24/02/2006

Ủy ban châu Âu sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 3 triệu euro nhằm cải thiện môi trường đô thị các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Khoản tiền này được chia thành nhiều dự án nhỏ, mỗi dự án trị giá khoảng 365.000 euro.

Các dự án nhỏ này, bắt đầu triển khai vào tháng 12 và hoàn thành chậm nhất là tháng 6/2009, sẽ góp phần cải thiện và nâng cấp môi trường như: làm xanh thành phố và trồng cây xanh, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, xử lý và tái chế chất thải rắn dựa vào cộng đồng...

Chương trình có quy mô lớn và toàn diện về nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý môi trường đô thị. Nó không chỉ hỗ trợ địa phương quy hoạch và thực hiện cải thiện môi trường đồng bộ, mà còn nâng cao kiến thức và khả năng thực hành của đội ngũ tham gia làm quy hoạch và tạo lập mạng lưới phổ biến nhân rộng các điển hình tốt.

Đây là một phần trong Chương trình Quy hoạch Môi trường đô thị Việt Nam (UEPP) do Bộ Xây dựng và Ủy ban Châu Âu hợp tác xây dựng.

P.V.