120 hồ chứa nước mất an toàn trong mùa lũ
Các Website khác - 24/02/2006

120 hồ chứa nước mất an toàn trong mùa lũ

Bộ NNPTNT ngày 23.2 cho hay, cơ quan này đang chuẩn bị trình Chính phủ cho phép triển khai dự án cải tạo toàn bộ hệ thống thuỷ lợi Đồng bằng sông Hồng. Việc thực hiện sẽ được bắt đầu từ năm 2007, tập trung trước mắt cho hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải và hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ.

Ngoài ra, bộ này cũng đề nghị Chính phủ sớm bố trí 700 tỉ đồng phục vụ sửa chữa và nâng cấp 120 hồ chứa nước có nguy cơ thiếu an toàn trong mùa lũ năm nay.

C.Văn