7 chỉ đạo của Phó Thủ tướng về phòng chống HIV/AIDS
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 28/06/2016
Thông báo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo những công tác trọng tâm trong hoạt động phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
  1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì, khẩn trương trình, ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP; chủ trì, phối hợp các cơ quan địa phương mở rộng cai nghiện tại cộng đồng, cơ sở cai nghiện bằng thuốc Cedemex được Bộ Y tế cấp phép lưu hành
  2. Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu điều trị bằng Methadone
  3. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu mở rộng điều trị nghiện cho phạm nhân trong trại giam
  4. Bộ Tư pháp chủ trì ban hành khẩn trương Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP
  5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm
  6. Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/NQ-CP 
  7. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền phòng chống AIDS