Bình Định hỗ trợ thu mua, chế biến gia cầm sạch
Các Website khác - 15/12/2005

Từ nay đến ngày 15/2/2006, các doanh nghiệp thu mua, giết mổ, chế biến, dự trữ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch bệnh được ngân sách tỉnh Bình Định hỗ trợ 7.500 đồng/con.

Đó là quy định mới của UBND tỉnh Bình Định nhằm hỗ trợ các đơn vị thu mua, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp thu mua phải trả trực tiếp cho người chăn nuôi khi thu mua với giá tối thiểu 15.000 đồng/con gia cầm, thủy cầm (trọng lượng từ 1kg trở lên).

Cùng mức hỗ trợ này, tỉnh cũng hỗ trợ lệ phí kiểm dịch đối với mỗi con gia cầm, thủy cầm sạch được giết mổ là 1.000 đồng và hỗ trợ 5 đồng/quả trứng gà, thủy cầm để chi phí cho người tham gia kiểm dịch và dán tem kiểm dịch lên từng quả trứng.

(Theo Tuổi Trẻ)