Bộ GTVT mở rộng cửa thông tin về cầu Văn Thánh 2
Các Website khác - 27/10/2005

(VietNamNet) - Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ GTVT tạo điều kiện cho các nhà báo tác nghiệp tại công trường sửa chữa cầu Văn Thánh 2 (TP.HCM).

Sửa chữa cầu Văn Thánh 2

Bộ trưởng Đào Đình Bình yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 kiểm tra và rút kinh nghiệm việc một số cán bộ, công nhân của Tổng công ty đã có hành vi ngăn cản một số nhà báo tác nghiệp trên công trường sửa chữa cầu Văn Thánh 2 mà báo chí đã nêu.

Ông Bình cũng yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 báo cáo Sở GTCC TP. HCM và trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc sửa chữa cầu Văn Thánh 2 xây dựng chế độ thông tin thường xuyên cho báo chí. Theo đó, mỗi tuần một lần, vào một thời gian nhất định, Tổng công ty phải tổ chức cho các nhà báo có nhu cầu thông tin về công tác sửa chữa cầu Văn Thánh 2 vào khu vực công trường.

Bộ trưởng Bình còn yêu cầu đại diện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời câu hỏi mà các nhà báo đặt ra về việc sửa chữa cầu Văn Thánh 2. Trong quá trình thực hiện, phải thông báo rộng rãi cho các cơ quan báo chí và lưu ý các nhà báo trong khi tác nghiệp bảo đảm an toàn lao động và việc thi công bình thường trên khu vực công trường.

  • Thế Lê Vinh