Bốn nhóm đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội
Các Website khác - 25/12/2008
UBND TP HCM vừa ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Theo đó, nhà ở xã hội sẽ được phân phối đến các đối tượng dưới hình thức thuê, thuê mua. Người thuê mua nhà ở xã hội được trả tiền thuê mua từ 15 đến 20 năm. Giá thuê mua đắt hơn giá thuê một chút.

Người thuê mua nhà ở xã hội đóng nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác xong thì sẽ được cấp “giấy hồng”. Mỗi đối tượng chỉ được thuê, thuê mua một diện tích nhà theo tiêu chuẩn.

Bốn nhóm được thuê, thuê mua nhà ở xã hội là:

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách.

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ.

- Các đối tượng có thành tích lao động xuất sắc được UBND TP phê duyệt như nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, công nhân làm việc tại các doanh nghiệp không thuộc các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Các điều kiện để được thuê, thuê mua nhà:

- Chưa được nhà nước giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở và họ chưa có nhà ở, đất ở (kể cả trường hợp nhà ở, đất ở được thừa kế, tặng cho).

- Bản thân người xin thuê, thuê mua nhà ở xã hội đang ở nhà thuê, ở nhờ nhà người khác hoặc có nhà ở nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát, diện tích sử dụng bình quân trong hộ gia đình dưới 5 m2/người.

- Mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình không vượt quá năm lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội hàng tháng đối với căn hộ diện tích 60 m2, không thấp hơn bốn lần số tiền thuê phải trả đối với căn hộ có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m2.
 
Để đáp ứng đủ điều kiện này thì thu nhập bình quân của hộ gia đình muốn thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải ở mức từ 1,9 triệu đồng/tháng đến 4,2 triệu đồng một tháng (tính theo giá của Nghị định 90). Người thuê mua nhà ở xã hội phải thanh toán lần đầu 20% giá trị của nhà ở được thuê mua.
 
Ngoài ra, người thuê mua là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải có thời gian công tác tại cơ quan nhà nước từ ba năm trở lên, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách.

Nhà ở dành cho người thu nhập thấp ở quận Tân Bình.

 
Thứ tự ưu tiên thuê mua

Những điều kiện ưu tiên cụ thể để giải quyết theo thứ tự:

- Có nhu cầu bức thiết về nhà ở (chưa có nhà, mới lập gia đình, diện tích nhà bình quân trên đầu người quá thấp).

- Có thành tích xuất sắc như được nhà nước phong tặng huân chương, huy chương hoặc các danh hiệu giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

- Là chuyên viên cao cấp hoặc giữ chức vụ chủ chốt từ phó phòng và tương đương trở lên.

- Cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, công nhân có tay nghề từ bậc năm trở lên.

Có được thừa kế nhà đang thuê?

Người thuê sẽ được ký hợp đồng thời hạn 60 tháng/lần và có thể gia hạn. Để được gia hạn, người thuê phải làm những thủ tục xác nhận điều kiện như lần thuê đầu tiên. Người thuê mua nhà ở xã hội được trả tiền thuê mua từ 15 đến 20 năm, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quy định khác cho từng trường hợp cụ thể. Người thuê mua nhà được cấp “giấy hồng” chậm nhất sau ba tháng kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Nếu có nhu cầu thanh toán trước thời hạn thì phải được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.

Nếu người đang thuê, thuê mua nhà ở xã hội chết thì đương nhiên người thừa kế hợp pháp cùng sinh sống tại căn nhà đang thuê, thuê mua tiếp tục được thuê, thuê mua. Nếu người thừa kế hợp pháp không cùng sinh sống trong căn nhà đó mà người thuê mua đã thực hiện hết nghĩa vụ trong hai phần ba thời hạn thuê mua thì người thừa kế được thanh toán hết số tiền tương ứng với một phần ba thời hạn thuê mua còn lại và được công nhận quyền sở hữu. Nếu không đủ các điều kiện trên thì đơn vị quản lý nhà sẽ trả lại cho người thừa kế 20% số tiền nộp lần đầu có tính lãi suất, căn hộ sẽ bị thu hồi.

Sau khi người thuê mua được cấp “giấy hồng” thì có thể bán căn hộ nhà ở xã hội. Cơ quan quản lý nhà ở xã hội được ưu tiên mua, khi cơ quan này không mua thì mới được bán nhà cho người khác. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 28/12.

Giá thuê mua đắt hơn giá thuê một chút

Giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội sẽ do UBND TP phê duyệt trên nguyên tắc đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản ưu đãi về thuế. Giá cho thuê, thuê mua sẽ nằm trong khung quy định của Chính phủ. Cụ thể là giá thuê nhà ở xã hội thấp tầng tại nông thôn từ 13.000 đến 20.000 đồng một m2 một tháng, nhà ở xã hội là chung cư từ 15.000 đến 28.000 đồng một m2 một tháng. Giá thuê mua từ 18.000 đến 30.000 đồng một m2 một tháng.
 
Theo Giadinh.net