Cấp ''sổ đỏ'' có nơi đạt... 14,4%
Các Website khác - 16/01/2006

(VietNamNet) - Theo tin từ Vụ đăng ký và thống kê đất đai (Bộ Tài nguyên & Môi trường), qua tổng kết dự án tổng thể xây dựng Mô hình đăng ký đất đô thị tại 4 thị xã thuộc 4 tỉnh Bắc Kạn, Ninh Bình, Phú Yên, Tây Ninh cho thấy, việc xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) của UBND cấp thẩm quyền thực hiện chậm.

Soạn: AM 677775 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trong 4 tỉnh tham gia mô hình đăng ký đất đô thị, chỉ có Ninh Bình đạt 74,3% hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số 4 thị xã mới xét duyệt được 26.309 hồ sơ và ký cấp được 21.900 GCN (đạt 50,4% so với đơn đăng ký và 58,2% so với số đơn đã được UBND phường thẩm tra, xác nhận). Trong đó, Ninh Bình 74,3%, Bắc Kạn 54,1%, Tuy Hòa 44,9%, Tây Ninh 14,4%...

Vụ Đăng ký và thống kê đất đai cho biết, sở dĩ việc xét duyệt cấp ''sổ đỏ'' tại một số địa phương này chậm là do tỷ lệ trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ nguồn gốc sử dụng đất quá cao (60 - 90%); việc quy hoạch sử dụng đất tại các thị xã thực hiện chậm, quy hoạch chi tiết nhiều khu vực chưa lập.

Bên cạnh đó, việc thực hiện xét duyệt cấp GCN tập trung vào thời gian chuyển giao giữa Luật Đất đai 1993 và Luật Đất đai 2003 khiến các địa phương lúng túng trong áp dụng Luật. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ chuyên môn quản lý đất đai ở các cấp phường xã còn yếu và mỏng.
  • Kiều Minh