Chống nội xâm
Các Website khác - 21/04/2006

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Chống nội xâm

Đan Tâm
Trong 76 năm nhận lĩnh trách nhiệm dẫn lối đưa đường dân tộc từng bước tiến tới tự do, ấm no, hạnh phúc, Đảng ta đã nhiều lần nhận khuyết điểm, sai lầm và đã sửa chữa để lãnh đạo toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì mục tiêu cách mạng đã đề ra. Trong đó, có 3 lần được coi là điểm mốc lịch sử: Sai lầm và sửa sai cải cách ruộng đất (1957), kéo dài cơ chế quan liêu - bao cấp và đổi mới (1986), "ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng là quyết tâm chính trị của Đảng" (Đại hội X).

Sửa sai lầm thứ nhất đã minh oan cho hàng vạn cán bộ, đảng viên, người dân yêu nước và cách mạng, khôi phục lại đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định cho xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho đấu tranh thống nhất nước nhà. Sửa sai lầm thứ hai đã đưa "đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện" (BCCT ĐH X).

Tại Đại hội Đảng X đang họp, "Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước đại hội và trước nhân dân" (BCCT ĐH X).

Những khuyết điểm trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng. Nhưng quan tâm hàng đầu của người dân là chưa ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả quốc nạn tham nhũng. Bởi đó đang là nguy cơ thực sự cho sự tồn vong của chế độ xã hội, tức là cho tự do - hạnh phúc của nhân dân mà đổ biết bao xương máu mới giành được. Hơn nữa, lại là bệnh nan giải nhất, khó chữa nhất (tựa như HIV-AIDS, nó tự đục ruỗng, huỷ hoại cơ thể từ bên trong). Mà Bác Hồ - người sáng lập và rèn luyện Đảng - đã nhiều lần cảnh báo: Tham ô, tham nhũng là giặc nội xâm và muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải chống lại giặc đó.

Thực tế cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã diễn ra đúng như vậy. Nạn tham nhũng đã có mặt ở khắp nơi, từ đơn vị nhỏ nhất, người thấp nhất đến người quyền cao chức trọng. Ơ đâu cũng có tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhưng gần như ít ở đâu có sự tự phát hiện tham nhũng (tức là nhận ra kẻ địch nội xâm). Người dũng cảm phát hiện, chẳng những không được bảo vệ, còn bị truy trù, trả thù. Thậm chí, không chỉ cá nhân, mà còn lấy danh nghĩa tổ chức để bao che, chạy tội cho tham nhũng. Vụ PMU18 và Bộ GTVT là điển hình. Thử hỏi, trong số 145 uỷ viên Trung ương Đảng khoá IX đã có mấy ai lôi ra tham nhũng và chống tham nhũng? Trái lại, có một số đã bao che hoặc trực tiếp dính đến tham nhũng. Quả thực "chống nội xâm" là vô cùng khó khăn, quyết liệt.

Song dù cực kỳ khó khăn, nhưng nếu chủ trương mà Báo cáo chính trị nêu ra và coi đó là một trách nhiệm hàng đầu của uỷ viên Trung ương khoá X, của tất cả cán bộ có chức quyền cơ quan Đảng, Nhà nước dũng cảm đi đầu như đảng viên cộng sản đi đầu trong đánh Pháp, đánh Mỹ, thì chắc chắn, cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm sẽ thắng lợi.

Để biến lời nhận trách nhiệm của Đảng trước toàn dân thành hành động cụ thể, thì các UV BCHTƯ hãy gác lại cách nói, cách phê phán "theo lối mòn", mà thay bằng câu nhận trách nhiệm ngay tại diễn đàn đại hội: "Nếu từ sau đại hội này, mà nạn tham nhũng trong đơn vị, địa phương, ngành tôi còn tồn tại hoặc phát sinh, thì tôi xin từ nhiệm uỷ viên Trung ương Đảng và từ chức bí thư, chủ tịch, bộ trưởng!".