Người dân hướng về Đại hội Đảng X
Các Website khác - 19/04/2006
Người dân hướng về Đại hội Đảng X

>> Đại hội đột phá tư duy và hành động
>> Nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật
>> Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
>> Còn bị động, lúng túng trong chống quan liêu, tham nhũng
>> Nguyên Bí thư TƯ Đảng Hoàng Tùng: "Nếu không bắt hết sâu, cây sẽ đổ"
>> Các hoạt động chào mừng ĐH Đảng
>> Lời tâm huyết từ Đại hội
>> Đại hội Đảng X thu hút sự quan tâm của báo chí nước ngoài


Vũ Đình Thọ - Cty TNHH Phú Thái: "Đảng ta đang chỉnh đốn lại chính mình"

Tôi rất tâm đắc với việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH Đảng X. Việc làm đó thể hiện Đảng đang chỉnh đốn lại chính mình, lấy lại niềm tin, uy tín trong quần chúng nhân dân và CNVC-LĐ. Thời gian qua, không ít CB lãnh đạo có chức quyền là đảng viên đã coi thường pháp luật, tha hoá về phẩm chất đạo đức không thể tha thứ được, như vụ tiêu cực ở PMU18... Đảng cần kiên quyết đấu tranh, loại ra khỏi hàng ngũ những đảng viên thoái hoá biến chất. Tôi còn nhớ lời Bác dặn rằng, sau khi đất nước thống nhất thì phải củng cố Đảng. Vì vậy, không thể để sai sót này chồng lên sai sót khác. Có vậy, Đảng mới lấy lại được uy tín trong nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.

Ông Hùng Lý (cán bộ hưu trí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): "Cần tôn trọng những ý kiến khác nhau" là đúng

Tôi gác mọi việc thường ngày và đón xem chương trình khai mạc Đại hội Đảng từ sáng sớm. Nói thật là chưa đại hội nào được người dân quan tâm như đại hội lần này. Vì người dân đang trông chờ sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ Đảng.

Tôi đặc biệt chú ý đến việc trong báo cáo chính trị nêu rõ tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của đất nước. Như vậy là đúng. Mọi người đều có quyền nghĩ và nói, tuy có thể khác nhau về quan điểm, nhưng cùng mục đích xây dựng đất nước thì cần phải được tôn trọng , xem xét.
Điều tôi tâm đắc là báo cáo chính trị nói đến việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và các tổ chức chính trị, các đoàn thể... Vấn đề này đã được đề cập rất nhiều. Đảng lãnh đạo chứ Đảng không làm thay công việc của Nhà nước và các tổ chức, các đoàn thể. Vấn đề giám sát với các tổ chức Đảng và các đảng viên cũng là vấn đề mới mà báo cáo nêu ra. Chỉ kiểm tra mà thiếu giám sát, nên thời gian qua mới có nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng như vậy.

H.D.N ghi