Chủ tịch nước chủ trì và chỉ đạo phiên họp 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
Các Website khác - 20/01/2006

Chủ tịch Nước Trần Đức Lương:
Chủ trì và chỉ đạo phiên họp 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Sáng 19.1, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên 13, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Phiên họp đã cho ý kiến đánh giá dự thảo báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của BCT về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nhằm chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc về quán triệt nội dung của Nghị quyết 49, dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới.

Phiên họp cũng bàn chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2006, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương đề nghị cần chuẩn bị tốt cho hội nghị toàn quốc về quán triệt nội dung, tinh thần của các nghị quyết số 08 và 49 của Bộ Chính trị.

Qua hội nghị, cán bộ và nhân dân thấy được những tiến bộ trông thấy của công tác cải cách tư pháp, đồng thời những vấn đề tồn tại, bức xúc cũng sẽ được làm rõ để tạo bước chuyển biến quan trọng, cụ thể trong lộ trình thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 49.

Chủ tịch Nước nhấn mạnh: Hội nghị phải chuẩn bị kỹ các vấn đề quan trọng, nên nghiên cứu các phương pháp khác nhau để qua hội nghị lớn này phát huy tính dân chủ và đóng góp ý kiến của tập thể.

C.Tùng (Theo TTXVN)