Để việc tiêm phòng cúm gia cầm thật sự là “phao” cứu người chăn nuôi!
Các Website khác - 15/09/2005
Trong điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, rải rác, nhận thức về dịch bệnh cúm gia cầm trong phần lớn nông dân tại nhiều địa phương vẫn chưa thật đồng đều và có phần còn quá chủ quan, còn mạng lưới thú y, kể cả mạng lưới cộng tác viên - hiện nay ở hầu khắp các địa phương đã không còn đảm bảo cho việc tiêm phòng một cách “đồng loạt, đều khắp và triệt để” được.
Không ít vùng nông thôn sâu tuy nông dân vẫn còn chăn nuôi kiểu truyền thống nhưng “đã trắng mạng lưới thú y” từ lâu. Những vùng ấy cần phải gấp rút tổ chức ngay những “nông dân tự quản” để hổ trợ cho tiêm phòng, và về lâu dài nên tổ chức lại việc chăn nuôi theo hướng tập trung có đầu tư kỹ thuật thì mới mong đạt được những kết quả tốt.

Mặt khác, đây là lần tiêm phòng vaccinecó ý nghĩa và quy mô hết sức to lớn không chỉ phải chuẩn bị đủ số lượng nhân lực, phương tiện vận chuyển mà còn phải dự trù chính xác, đủ cơ số vaccine sao cho không gây lãng phí trong điều kịên mỗi hộ chỉ nuôi “dăm - mươi con gà vịt” nhưng phải đi mất cả nửa buổi, đôi khi còn không gặp được chủ nhà, hoặc họ chẳng chịu vây bắt để cho tiêm. Ở đây còn có thêm một vấn đề nữa có thể phát sinh, đó là việc phải đảm bảo cho “dây chuyền lạnh” nhằm giữ ổn định chất lượng vắc- xin, thì chất lượng tiêm phòng mới không bị ảnh hưởng. Nhưng hiện nay nhiều nơi do không còn mạng lưới thú y, hệ thống dây chuyền lạnh cũng không có, nên sẽ gặp khó khăn không thể nào bảo quản tốt vaccinetrong suốt đợt tiêm phòng được, nếu đầu tư hoàn chỉnh thì lượng kinh phí sẽ không hề nhỏ và sau đó sẽ không tránh khỏi lãng phí. Để khắc phục cả về nhân lực có trình độ chuyên môn và phương tiện, dụng cụ kỹ thuật, nên chăng ngành thú y có thể tranh thủ sự hỗ trợ của ngành y tế từ mạng lưới y tế cơ sở về nhiều mặt trong chiến dịch có ý nghĩa quan trọng này ?

Nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác tiêm phòng vaccinecúm gia cầm đạt kết quả cao nhất mà cũng chính là tránh xa những mối nguy hiểm cho bản thân và gia đình, mọi người dân cần phải có ý thức tránh không tiếp xúc, không mua, không ăn thịt, trứng trong thời gian cách ly sau khi tiêm vaccinecho đàn gia cầm trong địa phương mình, kể cả gia cầm từ nơi khác vận chuyển đến. Sau thời gian cách ly, khi muốn ăn thịt gia cầm cũng cần biết nguồn gốc, có chứng nhận thú y đã có tiêm phòng và tiêm phòng hết thời gian cách ly chưa? Vấn đề giết mổ, kiểm dịch cũng cần phải được tăng cường về mọi mặt và phải phát huy vai trò “tai mắt” của quần chúng nhằm cấm không cho hành nghề những người kinh doanh thiếu lương tâm.

Cuối cùng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phải coi đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ quyết định và ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch chung của cả nước. Có tuyên truyền vận động thì người dân mới biết, mới hiểu và mới hưởng ứng, tham gia cùng với ngành thú y thực hiện các khâu trước và sau khi mở chiến dịch tiêm vaccine. Họ sẽ có ý thức tự bảo vệ quyền lợi của chính mình và của cộng đồng, và sẽ thực hiện việc tổ chức lại sản xuất phù hợp không thả rong chạy đồng hay phóng uế bừa bải như trước nữa.

Kỹ sư Nguyễn Văn Thước
Sở Khoa học Cà Mau