Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Các Website khác - 15/09/2005
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ ngày 12 đến ngày 14.9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, gặp và nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh, thăm và làm việc với cán bộ cốt cán của hai huyện Long Điền và Đất Đỏ, thăm Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền), thăm Nhà máy điện Phú Mỹ và Nhà máy đạm Phú Mỹ (trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành), thăm và làm việc tại Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro.

Phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sau đó - trong buổi nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục chuẩn bị thật kỹ nội dung các văn kiện trên tinh thần "Đại hội của Đảng, nhưng những vấn đề được đưa ra bàn phải là những vấn đề của dân", sao cho các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phải thiết thực, "lộ trình" đưa địa phương mình sớm trở thành tỉnh công nghiệp phải rõ ràng và khả thi.

Về việc chuẩn bị nhân sự cho cấp uỷ mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh các tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ vào cấp uỷ mới là phải có đạo đức, phẩm chất chính trị, có năng lực, trình độ, trí tuệ, có sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ. Trong công tác tổ chức phải lưu ý thêm đến việc phát hiện và mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tuy nhiên, cũng cần tránh xu hướng "cơ cấu hình thức", "cơ cấu cho đẹp", mà cần cơ cấu hợp lý về thực chất, sao cho trong cấp uỷ mới có đủ cán bộ có năng lực ở các lĩnh vực khác nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp của tập thể cấp uỷ, để cấp uỷ có khả năng lãnh đạo toàn diện. C.Tùng (Theo TTXVN)