Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc ba loại thuốc
Các Website khác - 10/04/2006
Cục Quản lý dược Việt Nam vừa có thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc ba loại thuốc.
Đó là thuốc nhỏ mắt Cloraxin 0,4% 10ml, lô số 017005, hạn dùng 8-2006, số đăng ký VNB-1215-02 của Công ty dược phẩm 3-2; viên nén Belesmin Tab, lô số 502, hạn dùng 6-6-2008, số đăng ký VN – 5586-01 do Công ty Deawoo Pharm Co., Ltd-Korea sản xuất, Công ty Dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu; và Colcin Tablets 0,5 mg, lô số H103033, hạn dùng 3-2007, do Công ty Ying Yuan Chemical Pharamaceutica Co.,Ltd-Taiwan sản xuất, Công ty Dược Đà Nẵng nhập khẩu.

Lý do phải đình chỉ là do các loại thuốc trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng.

Theo (Sài Gòn giải phóng)