Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ thăm Việt Nam
Các Website khác - 10/12/2005

Từ ngày 11 đến 13/12, 7 nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ sẽ sang thảo luận về các vấn đề thương mại với Chính phủ Việt Nam và gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.

Đoàn gồm thượng nghị sĩ Gorden Smith (bang Oregon), Chủ tịch Tiểu ban thương mại, kinh tế và du lịch của thượng viện; ông Tren Lott (Mississippi), từng là thủ lĩnh đảng Cộng hòa trong nhiều năm, hiện là chủ tịch Ủy ban quy tắc và hành chính của thượng viện; thượng nghị sĩ Robert Bennett (Utah) là phó chủ tịch Liên ban Kinh tế của thượng viện. Ngoài ra còn 4 có thượng nghị sĩ khác.

Cùng đi với đoàn đại biểu quan trọng của thượng viện Mỹ lần này còn có đông đảo các nhà doanh nghiệp Mỹ.

T.H.