Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Ðiều phối viên LHQ kiêm Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam
Các Website khác - 09/12/2005
TTXVN.- Chiều 8-12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp thân mật Ðiều phối viên LHQ, kiêm Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, J. Ryan đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải chân thành cảm ơn và đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thời gian công tác tại Việt Nam của ngài J. Ryan. Trên cương vị là Ðiều phối viên LHQ, kiêm Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, ông J. Ryan và các tổ chức của LHQ đã giúp đỡ Việt Nam rất tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu của thiên niên kỷ, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Tổ chức Y tế thế giới giúp cảnh báo về dịch cúm gia cầm và cho biết, Chính phủ Việt Nam đang tập trung mọi nỗ lực để phòng, chống nhằm không để lây lan sang người và trở thành đại dịch.

Thủ tướng thông báo một số nhiệm vụ mà Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, như: phòng, chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng ngân sách nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hành chính có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả cao.

Ðiều phối viên LHQ J. Ryan bày tỏ những tình cảm, ấn tượng sâu sắc đối với đất nước và con người Việt Nam; chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam; đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và chúc mừng những thành quả đạt được của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, nhất là trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo; hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào công cuộc cải tổ để các tổ chức của LHQ tại Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Ông J. Ryan cho biết, cả thế giới đang nhìn Việt Nam là ngọn cờ đầu trong việc phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người (H5N1); đề nghị Việt Nam nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa trong việc phòng, chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.