Gà vịt Hà Nội rôm rả phục vụ trước "giờ G"
Các Website khác - 07/11/2005

 

Soạn: AM 610829 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Không chỉ có gà được mổ sẵn. Thỏ cũng đang xếp hàng. (Ảnh chụp tại chợ 19/12 chiều 6/11)
Soạn: AM 610847 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hoạt động giết mổ vẫn diễn ra bình thường tại chợ Long Biên, không có kiểm dịch viên. ( Ảnh chụp chiều 6/11)
Soạn: AM 610831 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Gà chưa qua kiểm dịch bày bán cả dãy dài ở chợ Long Biên.
Soạn: AM 610833 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chim trời là nguồn lây dịch rộng nhất? (Ảnh chụp tại khu giiết mổ chợ Long Biên chiều 6/11)
Soạn: AM 610835 gửi đến 996 để nhận ảnh này
"Gà của chị là gà nhà, cứ chụp thoải mái!... "  (Ảnh chụp tại chợ 19/12 chiều 6/11)
Soạn: AM 610837 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Gà của em đã được kiểm dịch nhưngh không lấy...dấu (Ảnh chụp tại chợ "cóc" phố Vũ Thạnh chiều 6/11)
Soạn: AM 610839 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phố chân gà vẫn đông đúc (Ảnh chụp tại phố Lý Văn Phúc )
Soạn: AM 610841 gửi đến 996 để nhận ảnh này
"Dịch kệ dịch, có cầu vẫn phải có cung!". (Ảnh chụp tại phố Lý Văn Phúc ngày 6/11)
Soạn: AM 610843 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Có dịch, vẫn không thể "cai" được món chân gà quán Mỹ Miều.
Soạn: AM 610845 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chân gà nướng chờ phục vụ khách.

  •  Phạm Trần