Hai việc lớn, một mục tiêu
Các Website khác - 29/12/2005

Hai việc lớn, một mục tiêu

Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng" - đó là hai việc lớn của Chính phủ trong năm 2006, được người phát ngôn của Thủ tướng - ông Nguyễn Kinh Quốc - thông tin lại cho báo giới chiều 27.12.

Thoạt nghe, hai việc lớn này không mới vì chuyện nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta đã đặt ra từ khi đổi mới nền kinh tế, thậm chí đã trở thành câu chuyện "thường ngày" ở mỗi diễn đàn. Còn chuyện chống tham nhũng, lãng phí thì luôn là điểm nóng trong mỗi kỳ họp Quốc hội. Vậy thì phải có lý do gì, Chính phủ mới đặt hai chuyện lớn này một cách nặng ký như vậy trong cả núi công việc của năm 2006?

Không định trước thời gian, nhưng có lẽ câu chuyện VN vào WTO sẽ được chốt lại trong năm 2006. Bởi thế, để tồn tại trong "ngôi nhà chung" tự do nhưng đầy may rủi và bất trắc này, không còn con đường nào khác, nền kinh tế VN phải tự lớn lên, chủ động so găng với các đối thủ, chứ không chỉ thụ động "đỡ đòn".

Thế nhưng, theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới hồi giữa năm nay, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế VN đã bị đánh tụt tới 18 bậc so với năm trước đó và đứng vào hàng gần cuối của 104 nền kinh tế được tham khảo.

Dẫu rằng, nếu tính toán chi li, có thể đánh giá trên chưa hoàn toàn chính xác, nhưng hơn ai hết, chính chúng ta đã phải thừa nhận rằng tính cạnh tranh của nền kinh tế VN còn rất yếu. Mà một trong những thủ phạm phải kể đến là những yếu kém trong nền hành chính công, sự trì trệ và kém năng động của khu vực kinh tế nhà nước.

Người ta có thể thấy rõ điều này khi biết trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, khu vực DN nhà nước đều có mức tăng trưởng thấp, giá trị tăng thêm trong mỗi đồng vốn bỏ ra cũng thấp xa so với các khu vực kinh tế khác. Trong khi chính khu vực kinh tế này đang được dung dưỡng bởi "bầu sữa" Nhà nước và dĩ nhiên, cũng sẽ rất ngại va chạm, mở cửa, cọ xát...

Như vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh chính là phải bắt đầu cải cách triệt để, quyết liệt ngay ở khu vực kinh tế nhà nước. Ngoài việc tiếp tục cổ phần hoá và sắp xếp lại các DN nhà nước, việc cần làm ngay chính là giảm chi phí, triệt để tiết kiệm và chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng từ khu vực kinh tế này.

Đã đến lúc không thể chấp nhận mỗi sản phẩm xuất khẩu phải cõng thêm trên mình nó một núi chi phí cực kỳ vô lý, từ khâu sản xuất (lãng phí thời gian, nguyên vật liệu, năng suất, chất lượng kém) đến những "tiêu cực phí" trên đường vận chuyển và cuối cùng là "gánh nặng" hải quan trước khi rời cửa khẩu.

Rõ ràng, muốn làm việc lớn thứ nhất (nâng cao năng lực cạnh tranh) ắt phải làm việc lớn thứ hai. Mà việc lớn thứ hai - chống tham nhũng, lãng phí lại được một hậu thuẫn hết sức to lớn - ấy chính là hai bộ luật nghiêm trị các hành vi này vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực vào giữa năm 2006. Bởi thế, hai việc lớn mà Chính phủ quyết làm bằng được trong năm 2006 chính là nhằm vào một mục tiêu duy nhất: Tạo lực cho nền kinh tế VN trước khi cánh cửa hội nhập mở ra hoàn toàn.

Đình Chúc