Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị
Các Website khác - 19/01/2006

Hôm qua, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã bế mạc. Sau 7 ngày làm vỉệc, hội nghị thảo luận các báo cáo chính trị, kinh tế - xã hội... đồng thời cơ bản tán thành tờ trình của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự. Ban chấp hành TƯ đã cảnh cáo ông Vũ Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội Nông dân VN.

Sau khi nghe báo cáo về ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, các cơ quan, tổ chức đảng, ban ngành, Ban chấp hành TƯ Đảng đã thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giao Bộ Chính trị chỉnh các dự thảo báo cáo. Bộ Chính trị sẽ công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến nhân dân vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2006).

Hội nghị TƯ 13 đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa X. Ban chấp hành TƯ cơ bản tán thành tờ trình của Bộ Chính trị về vấn đề này và giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử Ban chấp hành TƯ khóa X để trình Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành TƯ khóa IX xem xét trước khi trình Đại hội X của Đảng.

Ban chấp hành TƯ quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý trong thời gian giữ các cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Đảng đàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

(Theo TTXVN)