Giới thiệu nhân sự vào BCH T.Ư khoá X là công việc hệ trọng
Các Website khác - 19/01/2006
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX:
Giới thiệu nhân sự vào BCH T.Ư khoá X là công việc hệ trọng

Từ ngày 11.1 đến ngày 18.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã họp hội nghị lần thứ 13 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về ý kiến của đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan, tổ chức Đảng, các vị đại biểu Quốc hội và các tổ chức xã hội tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng; nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị này để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo: Báo cáo chính trị, báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, báo cáo công tác xây dựng Đảng, báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX trình Đại hội X của Đảng; sau đó, cho công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến nhân dân vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2006).

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị
Trung ương lần thứ 13, khoá IX.
Hội nghị Trung ương 13 đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá X. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành tờ trình của Bộ Chính trị về vấn đề này, và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của BCH Trung ương tại hội nghị, chỉ đạo việc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử BCH Trung ương khoá X để trình Hội nghị lần thứ 14 BCH Trung ương Đảng khoá IX xem xét, trước khi trình Đại hội X của Đảng.

Hội nghị BCH Trung ương cũng đã thảo luận và quyết định một số vấn đề về việc tổ chức Đại hội X của Đảng. BCH Trung ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Ngọc Kỳ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, về những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý của đồng chí trong thời gian giữ các cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. C.Tùng (Theo TTXVN)