Liên minh HTX quốc tế cam kết hỗ trợ Việt Nam
Các Website khác - 22/03/2006

Hà Nội (TTXVN) - Chiều 22/3, ông Ivano Barberini, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Quốc tế, khẳng định Liên minh Hợp tác xã Quốc tế ủng hộ mạnh mẽ công cuộc xóa đói giảm nghèo ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời cam kết ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trong cuộc gặp Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, ông Ivano Barberini cho biết Liên minh hiện nay đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Nông lương-Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế khác xây dựng và thực hiện các chương trình toàn cầu về xoá đói giảm nghèo, an ninh lương thực, phòng chống HIV/AIDS, và bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh Việt Nam coi phát triển kinh tế hợp tác xã là lĩnh vực ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, qua đó có thể huy động các nguồn lực thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo. Đây là lĩnh vực được Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm và đề ra kế hoạch đến năm 2010, giảm tỷ lệ nghèo xuống khoảng 10% theo chuẩn nghèo mới.

Phó Chủ tịch nước cảm ơn Liên minh Hợp tác xã Quốc tế trong thời gian qua đã xây dựng một số mô hình xoá đói giảm nghèo đạt hiệu quả; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giúp Việt Nam và bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế trong thời gian tới nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng giảm nghèo và phát triển kinh tế một cách bền vững./.