Lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên báo động 3
Các Website khác - 22/08/2005
Lũ ở Đồng Tháp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, trong một, hai ngày tới, mực nước tại các trạm chính ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2, có nơi lên báo động 3, sau đó xuống theo triều.

Đến ngày 26/8, mực nước tại Tân Châu lên mức 4,35 m (trên báo động hai 0,15 m), tại Châu Đốc lên mức 3,65 m (trên báo động ba 0,15 m).

Hiện nay, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn và triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên nhanh với tốc độ 7-10 cm/ngày. Mực nước cao nhất ngày 21/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,03 m, chỉ dưới báo động 3 có 0,17 m. Tại Mỹ Thuận, nước sông đang ở mức báo động 2 là 1,50 m. Tại Mộc Hóa, nước sông đo được là 0,87 m, trên báo động một 0,07 m. Trên sông Hậu tại Châu Đốc chỉ dưới báo động 3 có 0,14 m, tại Long Xuyên là 2,12 m, dưới báo động ba 0,08 m), tại Cần Thơ đo được 1,66 m, đang ở dưới báo động hai 0,04 m. Mực nước này đã cao hơn sơ với cùng kỳ của 4 năm gần đây và gần bằng mức kỷ lục của cơn lũ năm 2000.

Ở miền Trung, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đang xuống chậm.
Mực nước lúc 7h sáng nay trên sông Cả tại Nam Đàn là 4,58 m. Dự báo ngày mai, các sông từ Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng lên cao. Mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống chậm.

Trịnh Vũ