Lương tối thiểu sẽ tăng 60.000 đồng mỗi tháng
Các Website khác - 17/09/2005
Niềm vui của người lao động khi lĩnh lương. Ảnh: Anh Tuấn

Từ ngày 1/10, lương mỗi tháng của một lao động phổ thông sẽ là 350.000 đồng, tăng 60.000 đồng so với hiện nay. Lương của một người đã tốt nghiệp đại học sẽ là 819.000 đồng, tăng 141.000 đồng; của chuyên gia cao cấp sẽ tăng 780.000 đồng.

Đây là nội dung mới nhất của nghị định số 118 về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung do Chính phủ ban hành ngày 15/9. Theo nghị định này, kinh phí điều chỉnh lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được đảm bảo từ việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố; từ việc sử dụng tối thiểu 40% số thu của đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính có thu (riêng y tế là 35%); từ sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương.

Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố đã huy động cả 3 nguồn kinh phí kể trên mà vẫn không đủ trả lương cho cán bộ nhân viên thì được ngân sách trung ương bổ sung. Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với người làm việc trong doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh.

Lương hưu tăng 8-10%

Cũng trong ngày 15/9, Chính phủ đã ban hành nghị định 117 về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, từ ngày 1/10/2005 đến 30/9/2006, công nhân viên chức trước khi nghỉ hưu hưởng lương dưới 390 đồng mỗi tháng; có hệ số lương cũ dưới 3,06 và dưới 3,99 thì lương hưu được tăng thêm 10% so với mức đang hưởng. Công nhân viên chức trước khi nghỉ hưu hưởng lương từ 390 đồng mỗi tháng trở lên; có hệ số lương cũ trên 3,06 và trên 3,99 thì lương hưu tăng thêm 8%.

Đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, nếu mức lương trước khi nghỉ hưu dưới 425 đồng mỗi tháng; có hệ số lương cũ dưới 4,4 và dưới 5,6 thì lương hưu được điều chỉnh tăng 10% so với mức đang hưởng. Nếu trước thời điểm nghỉ hưu, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương từ 425 đồng mỗi tháng trở lên; có hệ số lương cũ trên 4,4 và trên 5,6 thì lương hưu được tăng thêm 8%.

Riêng người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người hưởng trợ cấp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, mức trợ cấp sẽ được tăng lên 10% so với mức đang hưởng.

Kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ do ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.

Kinh phí trả lương tăng thêm 20.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lương tối thiểu, lương hưu và trợ cấp đã làm tăng nguồn kinh phí cải cách tiền lương so với thời điểm đề án cải cách tiền lương được Quốc hội và Bộ Chính trị thông qua. Cụ thể, kinh phí lương và trợ cấp năm 2005 sẽ tăng thêm 3.655 tỷ đồng, năm 2006 (với dự kiến mức lương tối thiểu 3 tháng cuối năm tiếp tục tăng 400.000 đồng mỗi tháng) là 15.347 tỷ đồng.

Nếu cộng thêm nguồn tăng thêm do từ ngày 1/10/2005 điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo chuẩn mới là 335.000 đồng mỗi tháng (mức cũ 292.000 đồng) thì nguồn quỹ trả lương, trợ cấp tăng thêm trong năm 2005 là 4.080 tỷ đồng; năm 2006 là 17.047 tỷ đồng.

Lương tối thiểu cần tăng lên 400.000 đồng mỗi tháng

Nhận xét về mức lương mới, các chuyên gia Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan xây dựng mức lương, cho rằng, mức điều chỉnh phù hợp với mức tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng, thu nhập thực tế của lao động đã có cải thiện. Điều quan trọng quỹ lương của nhà nước vẫn trong khả năng chịu đựng được. Đối với các doanh nghiệp, việc điều chỉnh lần này không làm ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, mức lương này mới đáp ứng được một phần nhu cầu chi tiêu của người lao động. Theo tính toán, với mức tăng trưởng kinh tế 3 năm (2003-2005) khoảng 25,4%, năng suất lao động xã hội tăng 27,4% thì mức lương tối thiểu cần được điều chỉnh lên 400.000 đồng mỗi tháng. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã trả lương tối thiểu vượt mức quy định của nhà nước. Điều tra 1.810 doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, công ty nhà nước năm 2004 và báo cáo của 8 tỉnh thành phố đầu năm 2005 cho thấy, người lao động đã hưởng lương tối thiểu từ 430.000 đến 650.000 đồng mỗi tháng.

Như Trang