Míttinh trọng thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và Giải phóng miền Nam
Các Website khác - 29/04/2006
Kỷ niệm chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5
Míttinh trọng thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và Giải phóng miền Nam

* Các đồng chí: Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN, Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư, Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch Nước, Trần Đức Lương - Chủ tịch Nước, Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ HN - cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể T.Ư, lãnh đạo TLĐ... tới dự.

Đồng chí Cù Thị Hậu thay mặt
CNVC-LĐ cả nước tặng hoa chúc
mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Ngày 28.4, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), 1.200 đại biểu ưu tú - đại diện cho CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn cả nước - đã tới dự buổi míttinh do Tổng LĐLĐVN và TP.Hà Nội tổ chức. Đồng chí Cù Thị Hậu - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - kêu gọi toàn thể CNVC-LĐ, nhân dân toàn quốc tích cực tổ chức nghiên cứu và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng X.

Tại lễ míttinh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Ngày Quốc tế LĐ, ngày giải phóng miền Nam. Cùng với GCCN và phong trào CĐ trên thế giới, GCCN và tổ chức CĐVN luôn nêu cao tinh thần ngày 1.5, luôn đoàn kết chặt chẽ với GCCN và LĐ các nước kiên cường, dũng cảm đấu tranh vì độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, vì quyền lợi của giai cấp, lợi ích của dân tộc.

Trong bài phát biểu, đồng chí Cù Thị Hậu khẳng định: Lịch sử 76 năm qua, từ khi có Đảng Cộng sản VN lãnh đạo, GCCN VN đã đồng hành cũng dân tộc, mà điển hình là cuộc míttinh của gần 3 vạn CNLĐ và nhân dân Hà Nội tại nhà Đấu xảo ngày 1.5.1938.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, GCCN, tổ chức CĐ luôn trung thành với đường lối của Đảng Cộng sản VN, là lực lượng đi tiên phong trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần to lớn cùng Đảng và toàn dân thực hiện phát triển toàn diện, bền vững, đưa dân tộc VN sánh vai cùng với các nước trên thế giới.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ míttinh.
Tuy nhiên ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá và khoa học kỹ thuật phát triển, bên cạnh những vận hội, thời cơ mới, GCCN và phong trào CĐ VN cũng phải đối mặt với khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn tồn tại.

Thẳng thắn nhìn nhận thì thấy rõ tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống của một bộ phận CB, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Một số CNLĐ có trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp hạn chế, ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết về pháp luật chưa cao...Đó chính là những rào cản lớn của quá trình đổi mới và phát triển bền vững.

Hơn lúc nào hết, tại thời điểm này cần tập trung xây dựng GCCN xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo cách mạng; đoàn kết rộng rãi GCCN và các tầng lớp nhân dân LĐ cả nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành; giải quyết hài hoà lợi ích của DN, của người LĐ và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH do ĐH Đảng X đề ra.

Trà - Hương