Một cách bảo vệ nước giếng ở vùng lũ lụt
Các Website khác - 26/12/2005
Mùa lũ lụt đang diễn ra từ các tỉnh miền trung trở vào. Ở những vùng bị ngập, người dân bức xúc vì thiếu nước sạch do giếng bị ô nhiễm. Tại các vùng lụt thường diễn ra cảnh, sau khi nước rút là phải lo múc nước giếng đổ ra rồi cho nước khử trùng vào. Cách làm đó vừa tốn công sức mà chưa chắc nước đã bảo đảm.
Ðể khắc phục tình trạng kể trên, tôi xin nêu một cách làm đơn giản và hiệu quả như sau: Mỗi gia đình có giếng sắm sẵn vài tấm ni-lông tốt, một sợi dây cao-su dài và một tấm ván gỗ tròn bằng miệng giếng. Khi nước lụt cách miệng giếng chừng 40-50 phân thì lấy tấm ván đậy miệng giếng lại, phủ tấm ni-lông lên tấm ván trùm qua miệng giếng rồi dùng dây cao-su xiết lại vài vòng, rạch trên miếng ni-lông một khe hở nhỏ để không khí thoát ra. Khi nước lụt dâng lên cao thì nước trong giếng cũng lên theo, áp suất không khí sẽ thoát ra qua khe hở đó. Trường hợp nước lên cao ngang bằng mặt giếng thì nước trong giếng vẫn sạch vì có ni-lông bảo vệ. Trường hợp nước trong giếng lên không kịp, có độ chênh lệch mức nước bên ngoài thì dán kín chỗ hở trên miếng ni-lông để nước bẩn không chảy vào giếng. Làm như vậy, sau khi nước lụt rút xuống thì nước trong giếng cũng rút theo và bảo đảm an toàn.

Ðây là một sáng kiến nhỏ mong bà con vùng bị ngập lụt tham khảo.

NGUYỄN ÐỨC TUẤT