Năm 2009 sẽ sửa Luật Báo chí
Các Website khác - 15/11/2008

Sáng 15/11, kỳ họp thứ 4 QH khóa XII đã bế mạc sau một tháng làm việc. Theo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, sẽ có tổng cộng 24 dự án luật được trình QH thông qua vào năm tới. Trong đó, Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến sẽ được xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Vẫn trăn trở giấy đỏ, giấy hồng

Nghị quyết của QH yêu cầu các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đã hứa trước QH. Ảnh: Lê Nhung 

Phát biểu trước khi QH kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên vẫn trăn trở việc dự án Luật Đăng ký bất động sản không được đưa vào thông qua tại các kỳ họp của QH khóa XII năm 2009.

Theo Bộ trưởng, điều này sẽ dẫn đến những khó khăn về cơ sở pháp lý để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết 07 của QH, theo đó đến năm 2010, cơ bản cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh thực tế tồn tại song song "giấy hồng" và "giấy đỏ" "rất phiền hà, phức tạp" và tha thiết nếu không đưa luật vào chương trình kỳ họp để xem xét thông qua thì cần thiết phải xem xét sửa Luật Nhà ở.

"Nếu không sửa một số điều liên quan đến giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhà ở gắn liền với đất thì việc thực hiện Nghị quyết 07 rất khó khăn cho Bộ", ông nói.

Giải đáp trăn trở của Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, dự án luật đăng ký bất động sản đã được thường vụ QH xem xét 3 lần nhưng cả 3 lần, ý kiến giữa UB Pháp luật của QH và cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn chưa thống nhất được phạm vi, đối tượng và một số nội dung của dự án luật.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết UBTVQH đã giao cho cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ và nếu thấy đủ điều kiện sẽ đưa vào năm 2010 để xem xét thông qua. Trong khi đó, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 cũng đã dự kiến sẽ sửa đổi một số điều liên quan đến Luật Nhà ở.

Giám sát tập đoàn

Ngoài 8 dự án luật, kỳ họp thứ 4 lần này của QH đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn làm cơ sở pháp lý giám sát tối cao việc thực hiện những cam kết của các thành viên Chính phủ.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp này, QH đã nghe 7 bộ trưởng trả lời chất vấn tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất thuộc lĩnh vực quản lý, nghe Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu QH về công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nói :"Nhiều vị bộ trưởng đã thẳng thắn thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân. QH yêu cầu các vị đã trả lời chất vấn cần có biện pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và thực hiện những điều đã hứa trước QH để có kết quả thực sự".

Nghị quyết của QH yêu cầu các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đã hứa, báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề đã được chất vấn. 

Theo Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2009 được thông qua tại phiên bế mạc, QH sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề là thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm và quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Về chất lượng giám sát của QH năm 2008, Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn nhận định, một số cuộc giám sát còn chưa đạt yêu cầu như mong muốn, chất lượng, hiệu quả giám sát chưa cao, thời gian dành cho giám sát tối cao còn ít, kết luận giám sát chưa thật đầy đủ và thiếu cụ thể.

"Chất lượng giám sát còn phụ thuộc vào việc xem xét các báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, vẫn còn có sự trùng lặp giữa các đoàn giám sát, sự phối hợp của cơ quan chịu sự giám sát còn chưa tốt, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa nghiêm, chưa có chế tài đủ mạnh, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức", ông Đàn nói. 

Tại kỳ họp thứ 4, QH đã thông qua 8 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Các dự án luật được thông qua bao gồm :

- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

- Luật Cán bộ, công chức

- Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi)

- Luật Thi hành án dân sự

- Luật Bảo hiểm y tế

- Luật Công nghệ cao

- Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

- Luật Đa dạng sinh học

  • Xuân Linh