Quốc hội ra Nghị quyết yêu cầu bộ trưởng thực hiện lời hứa
Các Website khác - 15/11/2008

 

Sáng nay, trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn, yêu cầu các thành viên Chính phủ có biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả những vấn đề đã hứa.

Theo nghị quyết, thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn có trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề đã được đại biểu chất vấn và Chủ tịch Quốc hội kết luận.

Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ trong thời gian giữa hai kỳ họp thứ tư và thứ năm, lựa chọn, tổ chức chất vấn về một số vấn đề được đại biểu gửi tại kỳ họp thứ tư, nhưng vì lý do thời gian, chưa có đủ điều kiện trả lời trực tiếp.

Tại kỳ họp thứ tư, phiên chất vấn được đại biểu đánh giá là dân chủ, thắng thắn, tăng cường đối thoại trực tiếp. Các câu hỏi đã tập trung vào những vấn đề bức xúc thuộc trách nhiệm của Chính phủ, các bộ ngành, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước.

"Thông qua việc cải tiến một bước hoạt động chất vấn, chất lượng hỏi và trả lời đã được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đại biểu hỏi dài, chưa đúng trọng tâm, một số bộ trưởng chưa đi thẳng vào vấn đề đại biểu hỏi", nghị quyết nêu rõ.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng: "Đại biểu phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri". Ảnh: TTXVN.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ và cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã được thông qua; tiếp thu và giải quyết các kiến nghị xác đáng của cử tri, các chất vấn hợp lý của đại biểu, thực hiện tốt những điều đã báo cáo trước Quốc hội và nhân dân cả nước.

Với riêng đại biểu và các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Trọng yêu cầu tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Các đại biểu sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của tri; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Như vậy, sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ tư đã thông qua 8 dự luật, cho ý kiến về 6 dự luật, thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007.

Quốc hội cũng xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội.

Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 từ 6,5-7% xuống 6,5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 15%.

Hồng Khánh