Phấn đấu đến năm 2015 không còn ma túy
Các Website khác - 16/03/2006
Ngày 15-3, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi giai đoạn 2001 - 2005.
Báo cáo tổng kết của liên bộ Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2001 đến nay, công tác phòng, chống HIV/AIDS bước đầu khống chế được tốc độ gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, số nhiễm mới HIV/AIDS từ năm 2003 trở lại đây giảm. Tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm đối tượng giám sát so với nhiều nước khác trong khu vực tốc độ gia tăng vẫn ở mức thấp. Dịch HIV/AIDS tại Việt Nam sau 15 năm ở giai đoạn tập trung trong nhóm nguy cơ cao và tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, con số phát hiện 0,13% (năm 2000) và 0,25% (năm 2005).

Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Trên các tuyến biên giới tây-bắc, bắc miền trung, phát hiện nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy có quy mô xuyên quốc gia, liên quan nước ngoài. Phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Sau năm năm (2000 - 2005) thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy, tốc độ gia tăng người nghiện ma túy được kiềm chế, song do tác động của tình hình ma túy khu vực và thế giới, số người nghiện vẫn có xu hướng gia tăng.

Trước những diễn biến phức tạp và những thách thức ngày càng gay gắt của tội phạm, tệ nạn ma túy và bệnh dịch, Chính phủ đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và tiếp tục quán triệt công tác phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

Thời gian tới, các cấp, các ngành cần có sự kết hợp chặt chẽ và đồng bộ, trong tuyên truyền vận động tham gia hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội. Trong đó, các địa phương cần thường xuyên phát động phong trào phòng, chống tệ nạn và tội phạm tại cơ sở, gắn với việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để mọi người tích cực tham gia. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng và phù hợp nhận thức từng đối tượng... Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung pháp lệnh, đồng thời bổ sung một số bộ, ngành là thành viên của Ủy ban quốc gia; phấn đấu đến năm 2015 không còn ma túy, đưa chương trình phòng, chống ma túy là chương trình mục tiêu quốc gia.